ExihibitionsSEPARATUTSTÄLLNINGAR
2014 Sandgjutna cylindrar, Kaolin, Stockholm

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
2015 Isetan, Tokyo, Japan
2015 Tekanne utställning, Kaolin , Stockholm
2014 Scandinavian Summer IDÉE SHOP Nihonbashi, Tokyo, Japan
2013 Vi jobbar med det… Keramiskt Center, Höganäs
2013 35-årsjubileum, Kaolin, Stockholm
2012 Craft Bornholm Jubileumsutställning, Runde Torn, Köpenhamn, Danmark
2012 Lerverk, Göteborg
2011 Baltic woodfired, samlingsutställning och symposium, Hjorths fabrik, Danmark
2011 Fat på vägg, Kaolin, Stockholm
2011 Grönbechs Gård, Hasle, Danmark
2011 Havet, Nordisk samlingsutställning, Nordens Hus, Torshavn, Färöarna
2011 13byseven, Contemporary Urban Centre, Liverpool, England
2010 13byseven, Islington Mill, Manchester, UK
2010 Project Network, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, Danmark
2010 Svanekegården, Svaneke, Danmark
2010 Konstslöjdsalongen, Röhsska Museet, Göteborg
2009 Afgang-09, Examensutställning, Danmarks Designskole, Bornholm
2008 Bornholms Kunstmuseum, Rönne, Danmark
2008 Designer Zoo, Köpenhamn, Danmark
2008 Form och Design Center, Malmö

ARBETSLIVSERFARENHET
2015 Produktionsdrejare,  Keramiker Calle Forsberg,  Saltsjö-Boo
2014 Gästlärare i keramik,  Nyckelviksskolan, Lidingö
2013 Gästlärare i keramik, Löftadalens folkhögskola, Åsa
2010 Produktionsdrejare, Hjorths fabrik, Rönne, Danmark
2009 Produktionsdrejare, Hjorths fabrik, Rönne, Danmark
2007 Gästlärare i Keramik, Vårdinge Folkhögskola, Vagnhärad
2007 Gästlärare på Keramik linjen, Nyckelviksskolan, Lidingö
2006- Egen keramisk  konstnärlig verksamhet.
2006-2007 Egen verksamhet, Keramik, Reijmyre
2005-2008 Produktionsdrejare, Raus Stenkärls Fabrik, Helsingborg

PRAKTIK OCH ANNAT
2011 Artist in Residence, Svanekegården, Svaneke, Danmark
2010 Artist in Residence, Project Network, Guldagergaard, Skälskör, Danmark
2005 Nordiska Drejmästerskapen, Lidköping
2005 Praktik, Raus Stenkärlsfabrik, Helsingborg
2004 Student helper hos Nic Collins, Devon, England
2004 Praktik, Skansens Krukmakeri, Stockholm

INKÖPT AV
Bornholms Konstförening, Danmark
Handelsbankens Konstförening
Japanska teceremonisällskapet i Sverige

REPRESENTERAD
Hjorths Fabrik i Rönne, Danmark

MEDLEMSKAP
Arts and Crafts Association Bornholm (ACAB)
Kaolin, Stockholm


2014 Sand gjutna cylindrar,  separat utställning, Kaolin, Stockholm
2013 Vi jobbar med det, Keramiskt centrum, Höganäs
2013 Kaolin , 35 års jubileum. Stockholm.
2012 Keramiska Arbeten tillsammans med Emil Österholm, Joel Stuart Beck, Galleri Lerverk, Göteborg
2012 ”Havet”, RundeTaarn, Köpenhamn, DK
2011 Baltic Woodfired, samlingsutställning och symposium, Hjorths fabrik, Danmark
2011 Fat på vägg, Kaolin, Stockholm
2011 Grönbechs Gård, Hasle, Danmark
2011 Nordisk samlingsutställning (Sverige, Danmark, Färöarna), Nordens Hus, Torshavn, Färöarna
2011 13byseven, Contemporary Urban Centre, Liverpool, England
2010 13byseven, Islington Mill, Manchester, UK
2010 Project Network, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, Danmark
2010 Svanekegården, Svaneke, Danmark
2010 Konstslöjdsalongen, Röhsska Museet, Göteborg
2009 Afgang-09, Examensutställning, Danmarks Designskole, Bornholm
2009 Bornholms Kunstmuseum, Rönne, Danmark
2009 Designer Zoo, Köpenhamn, Danmark
2009 Form och Design Center, Malmö

ARBETSLIVSERFARENHET
2013 Gästlärare i drejning, Löftadalens folkhögskola ,Åsa.
2010 Produktionsdrejare, Hjorths fabrik, Rönne, Danmark
2009 Produktionsdrejare, Hjorths fabrik, Rönne, Danmark
2007 Gästlärare i Keramik, Vårdinge Folkhögskola, Vagnhärad
2007 Gästlärare på Keramik linjen, Nyckelviksskolan, Lidingö
2006-2007 Egen verksamhet, Keramik, Reijmyre
2005-2008 Produktionsdrejare, Raus Stenkärls Fabrik, Helsingborg

PRAKTIK OCH RELEVANT ERFARENHET
2011 Artist in Residence, Svanekegården, Svaneke, Danmark
2010 Artist in Residence, Project Network, Guldagergaard, Skälskör, Danmark
2005 Nordiska Drejmästerskapen, Lidköping
2005 Praktik, Raus Stenkärlsfabrik, Helsingborg
2004 Student helper hos Nic Collins, Devon, England
2004 Praktik, Skansens Krukmakeri, Stockholm

INKÖPT AV:
Bornholms Konstförening, Danmark, Handelsbankens Konstförening , Japanska teceremonisällskapet i Sverige

REPRESENTERAD:
Hjorths Fabrik i Rönne, Danmark

MEDLEMSKAP: KIF, Kaolin, Stockholm, Lerverk, Göteborg
 

The Basket series


This is a project i did some years ago. My idea was to let the clay show me the way it wanted to become.Together with the clay, i investigated the inner movement of the clay, the plasticity of the clay, how far can i go before it cracks.I can now see how important this project was for my current work.The inspiration for this project comes from the power of the nature, the creating forces that never stops, forever moving foreward though invisible for my eye.

The Basket series 2

The Basket series 2

The Basket series 3

The Basket series 3

The Basket series 4

The Basket series 4

The Basket series 5

The Basket series 5